TÜVASAŞ’ta Ödenmeyen 24 Aylık Katener Tazminatına İhtar

TÜVASAŞ’ta Ödenmeyen 24 Aylık Katener Tazminatına İhtar

Ulaştırma Memur-Sen, 2017 yıllında yapılan Toplu Sözleşmede kazanıma dönüştürdüğü Katener tazminatı, TCDD’nin diğer Bağlı Ortaklıklarınca her ay ödeniyor. Memur sen TÜVASAŞ tarafından 2018 ve 2019 yıllarına ait 24 aylık tazminatın ödenmemesi nedeniyle TÜVASAŞ Genel Müdürlüğüne ihtar yazısı gönderdi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan; “2018 – 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem toplu sözleşmesinde katener tazminatını sendikamızın girişimiyle kazanmıştık. Bilindiği gibi Toplu Sözleşme hükümleri kanun niteliğindedir ve alınan kararlar Resmî gazetede yayınlandıktan sonra, ilgili dönemler içinde başkaca bir mevzuata ve başvuruya gerek duyulmaksızın kurumlarca resen uygulanmaktadır.

2018 – 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde katener tazminatı maddesi, “T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları personelinden katener hattının geçtiği iş yerlerinde çalışanlara her ay 46 TL tutarında ilave ücret ödenir,” şeklindedir.

Aynı hüküm 2019 yılında yapılan 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde de korunmuş ve tazminat miktarı 2020-2021 yılları için 55 TL’ye yükseltilmiştir.

Katener Tazminatları Ödenmedi

Fakat, diğer Bağlı Ortaklıklar bu tazminatı çalışanlara ödemesine rağmen, TÜVASAŞ’ta görev yapan personele, Ocak 2018 – Aralık 2019 arasında 24 Aylık sürede yukarıda belirttiğimiz Katener Tazminatı ödemesi yapılmamıştır.

Bu sebeple TÜVASAŞ tarafından hukuka aykırı işlemler tesis edilmiştir. Hem tazminatın ödenmemesi nedeniyle kanun hükmünde olan toplu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edilmiş, hem de personel maddi yönden mağdur edilmiştir.

TÜVASAŞ’da Katener Tazminatının ödenmesine 01.01.2020 tarihinden itibaren 2 yıl gecikmeli olarak başlanılmış ve başlama gerekçesi olarak da Kurum İdari Kurul kararı gösterilmiştir. TÜVASAŞ Yönetiminin anılan ödemeyi KİK kapsamında değerlendirmesi ve 2020 itibariyle ödeme yapmaya başlaması ve geçmiş dönemi ödememiş olması ayrı ayrı hukuksuzluk durumudur.

Biz, yukarıda belirttiğimiz toplu sözleşme hükümleri dikkate alınarak TÜVASAŞ bünyesinde katener tazminatı alma hakkı bulunan tüm personele, 01.01.2018 -31.12.2019 tarihlerini kapsayan tazminatların ödenmesini, bu husustaki mağduriyetin ivedi olarak giderilmesini talep ettik, TCDD Genel Müdürlüğüne de bilgi verdik,” dedi.

Genel Başkan Kenan Çalışkan, TÜVASAŞ’ın bu ihtardan sonra, personelin 24 aylık tazminatlarını ödememesi durumunda ise Sendika olarak yargı yoluna gideceklerini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.